سابون

مهم نیست صابون را با«ص»بنویسیم یا با«س» مهم آنست که کف کند.

Archive for ادب و هنر

سابون و اول سیب به زمین خورد

هوا سرد بود .. قطره های باران آرام روی صورتم نشست .. اول قطره قطره ، بعد بیشتر و بیشترشدند . تو حیاط مدرسه ایستاده بودم .. باد می وزید و گوشها و دماغ همه ما را سرخ و کبود کرده بود .. اما کی اهمیت می داد به سرما و باران آن روز .. همه می دویدند و شیطنت می کردند ..

9d6515a4df48ffacd225ebb57c8ef6d7

دلم درد می کرد .. همکلاسی وراجم کنارم ایستاده بود دائم حرف می زد . یک گاز به بستنی چوبی ، ده کلام با من …!! .باید جایی می رفتم . اما انگاری نمی خواست حرفهایش را تمام کند ..

–من .. من باید برم ..
–کجا .. ؟
–باید برم دیگه
با تعجب نگاهم کرد .. گفت .. گفتم کجا ..؟
–بابا دستشویی .. دلم داره می ترکه ..
دیگر نتوانستم تحمل کنم .. دویدم
–خب چرا نگفتی ..!؟
بی آنکه جوابش را بگویم از او دور شدم ..
نفس راحتی کشیدم .. کنار شیر آب خوری ایستادم .. یکدفعه صدایی شنیدم ..
–اه خدای من .. خدای من ..

جهت مطالعه ادامه سابون کاری کلیک کنید »

سابون و اسمش آرزو بود…

از دل تاریکی در آمد و به من که پیچ کوچه بودم سلامی کرد . صدا و چهره اش را نمی شناختم و اما قرار بود که امشب مهمانم باشد و حالا آمده بود . دختری زیبا با گونه های گوشتی . دلربا تر و جوان تر از آنی که انتظار داشتم . وقتی از آسانسور در آمدیم و پا به خانه گذاشتیم رفت تو کف کتابهایی که اینجا و آنجا پراکنده بودند . دستش رفت طرف کتابی از کانت و ورق زد . خندید و گفت: ” چه خوب ، کتابخون هم هستین . اونم کانت . هیچ فکر کردی که اگه کانت نبود همه آزادی را دور می زدند ؟ ” یکه خورده بودم و هر چه می گذشت تعجب ام بیشتر می شد . مخصوصاٌ که شاملو را زمزمه کرد و هراسش از مردن در سرزمینی که مزد گورکن بر خیلی چیزها می چربید . برایش چایی ریختم و اما گفت اگر جرعه ای ویسکی بود بیشتر می چسبید.

adf845459ad3a142f8e5a4bd09bedaf0-ld

نداشتم و تمام شده بود و چین زلف هایش که کم کم با عریانی های گردن اش می آمیخت داغ ام کرده بود . سیگاری خواست و باز نداشتم ودمغ و حیران دست به کیف خودش برد . سیگارکه گیراند ، از کم و کیف زندگی ام پرسید.

جهت مطالعه ادامه سابون کاری کلیک کنید »

سابون و شورشیانی که به جانم می‌افتند

پیرو « سابون و می خواهی رقاصه ی مرا ببینی » ؛ به احترام و یاد او تقدیم می دارد:

وقتی از آسمان نگاه کردم، سیاهی موهایش را دیدم که پرپشت بود. یادم می آید که نوک پنجه‌ی پای چپ‌اش را بالا برد، انگشت‌هایش را منقبض کرد و نقش زمین شد. تکان‌های غیرارادی می خورد. اول کمرنگ شد و بعد محو. قبل ازاین که بیفتد، چیزی دیدم که روی کمرش می‌درخشید. وقتی افتاد، واضح‌ترشد و وقتی محو شد چیزی جز آن باقی نماند.

raghse-raghase

کمربندی که سگک‌اش می درخشید، همان که روی کمر باریک و کوچک‌اش می‌بست. رقاصه یک شیئی است؟ کمربندی قدیمی که از زمان دوری به جا مانده با سگکی زنگ زده. می گویند طلاست. سگک کمربند را مثل چاقویی دیدم که جلوی نورخورشید گرفته باشند.
آن که سقوط کرد شاید یک جنازه شد، جنازه‌ای که هیچ کس آن را پیدا نکرد. نمی‌توانم نظر قطعی بدهم، حافظه‌ام پرازچیزهای بی ربط است. وقتی می‌خواهم چیز خاصی را به یاد بیاورم باید آن را از هزاران تصویرجدا کنم. درست همان موقع احساس می کنم که چیزهای دیگری هم هست که از یاد برده‌ام.
زاویه‌هایی ازشکل‌های نامفهوم ، کلمه‌هایی که روزگاری در صفوف منظم، با وقار و مغرورصف کشیده بودند اما حالا سپاه شکست خورده‌ای هستند که هرکدام به کنجی فرارکرده‌اند و من باید تک تک آن‌ها را اغوا کنم تا از گوشه‌های دورافتاده‌ی ذهن‌ام بیرون بیایند ومثل گذشته شانه به شانه هم بایستند. اما آن‌ها عادات قدیم شان را از دست داده‌اند. سرکش وافسارگسیخته شده‌اند. شبیه گروه شورشیانی که در زمان فراغت به جان هم می‌افتند.

جهت مطالعه ادامه سابون کاری کلیک کنید »

برگی دیگر از صفحات سابوني »